menu

Mieszkańcy ratowali Ekopark

Fotogaleria autorstwa Przemysława Dawida i Przemysława Grynia. 9 maja przy wyrwie przy Ekoparku zebrała się grupa mieszkańców sprzeciwiająca się opieszałości urzędników, którzy przez ponad miesiąc czasu nie potrafili naprawić zniszczonej wydmy. Mieszkańcy sami symbolicznie zatamowali wyciek wody.


Przeczytaj list otwarty do władz Kołobrzegu:
My niżej podpisani, nie zgadzamy się z opieszałością władz miasta oraz Urzędu Morskiego w Słupsku, których działania dla ratowania dotkniętego katastrofą Ekoparku Wschodniego są całkowicie nieadekwatne do rangi tego wydarzenia.
W wyniku zagłady Ekoparku Wschodniego spowodowanej wypływem tysięcy ton wody z niemal 400 hektarów powierzchni użytku ekologicznego, zginęło bardzo dużo zwierząt, a środowisko naturalne zarówno miasta, województwa jak i kraju poniosło niepowetowaną stratę.
Pomimo apeli czynników społecznych, władze miasta nie podjęły żadnych radykalnych działań w kierunku zatamowania wypływu wody z Ekoparku Wschodniego. Są to działania, które leżą zarówno w możliwościach logistycznych jak i finansowych miasta. Co więcej, działania czynnika społecznego były krytykowane i lekceważone przez wysoko postawionych pracowników Urzędu Miasta. W konsekwencji tego, nadal cierpi przyroda, która doznaje dotkliwych strat w inwentarzu fauny i flory. Naruszenie stosunków wodnych spowodowało, że teren ten stał się atrakcyjny dla wielu drapieżników, a Ekopark Wschodni największą w województwie stołówką, choć do tej pory był ptasią ostoją.
Każdy dzień zwłoki w pracach na rzecz Ekoparku Wschodniego powoduje powiększanie się szkody oraz zagrożenie powstania kolejnych, nieodwracalnych szkód. Na razie w tej sprawie nie pomogły apele przyrodników, naukowców, społeczników i dziennikarzy. W związku z powyższym, my niżej podpisani apelujemy do władz miasta, Rady Miasta Kołobrzeg i Urzędu Morskiego w Słupsku o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie Ekoparku Wschodniego przed totalnym zniszczeniem.

Pod listem zebrano 9 maja ponad 100 podpisów


DO WIADOMOŚCI:
1. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, p.o. Prezydenta RP
2. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
3. Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
4. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
5. Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski
6. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP Marek Kuchciński
7. Posłowie i Senatorowie województwa zachodniopomorskiego
8. Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz
9. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko
10. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Przemysław ŁagodzkiPolecamy więcej zdjęć w naszej bazie fotogalerii na informacje kołobrzeg

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt (napisz do nas). Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.